Informatiemanagement

Informatiemanagement zegt iets over de manier waarop een organisatie met de beschikbare informatie uit de verschillende systemen omgaat. Als deze informatie goed ontsloten en gepresenteerd wordt, interpreteren organisaties deze op doeltreffende wijze en presteren zij optimaal. Informatiemanagement vormt in feite de aansluiting tussen de business en IT services. Informatie mag worden gezien als een resource, net zoals personeel of andere faciliteiten. Vanuit vele processen binnen een organisatie is de behoefte aan (realtime) stuurinformatie groot.

In de praktijk

Bart Vink & Partners biedt expertise op het vlak van informatiemanagement. Binnen dit ecosysteem zijn vele functies, rollen en projecten mogelijk. Denk aan: programmamanager, implementatie- of veranderconsultant en solution- of applicatie-architect.

Een voorbeeld van iemand die via Bart Vink & Partners aan de slag is gegaan binnen informatiemanagement:

WIE        Tim Willems
WAT      Implementatie Consultant Dynamics CRM
WAAR   PixelZebra BV

ROL       Adviseur voor klantprocessen en de implementatie van CRM als business analist, projectmanager, applicatie specialist en trainer.
QUOTE   “De impact die onze adviezen en CRM inrichting hebben op de business ontwikkelingen van onze klanten is groot. Dit vormt voor mij een bron van inspiratie om de beste te blijven in mijn vak.”