Informatiemanagement

De oorspronkelijke betekenis van informeren is ‘vorm geven aan’. Want dat is wat nodig is om informatie betekenis te geven: vormgeven, interpreteren, omzetten naar daden. Er is dus altijd interactie nodig tussen informatie en mensen. Er zijn meerdere lagen: de informatie zelf, de techniek en de sociale infrastructuur.

Kortom: zelfs al zou je informatie zien als een statisch en waarneembaar gegeven, dat gecodificeerd kan worden en geautomatiseerd kan worden opgeslagen (in databases en andere systemen), zonder onze menselijke tussenkomst kunnen we er niets mee.
Informatiemanagement zegt ook iets over de manier waarop een organisatie met de beschikbare informatie uit de verschillende systemen omgaat. Als deze informatie goed ontsloten en gepresenteerd wordt, interpreteren organisaties (mensen) deze op doeltreffende wijze en presteren zij optimaal.

Informatiemanagement vormt in feite de aansluiting tussen de business en IT services. Informatie mag worden gezien als een resource, net zoals personeel of andere faciliteiten. Vanuit vele processen binnen een organisatie is de behoefte aan (realtime) stuurinformatie groot.

In de praktijk

Bart Vink & Partners biedt expertise op het vlak van informatiemanagement. Binnen dit vakgebied zijn vele functies, rollen en projecten mogelijk. Denk aan: business analist, business consultant, informatie analist, informatie architect en business manager.

Een voorbeeld van iemand die via Bart Vink & Partners aan de slag is gegaan binnen informatiemanagement:

WIE        Tim Willems
WAT      Implementatie Consultant Dynamics CRM
WAAR   PixelZebra BV

ROL       Adviseur voor klantprocessen en de implementatie van CRM als business analist, projectmanager, applicatie specialist en trainer.
QUOTE   “De impact die onze adviezen en CRM inrichting hebben op de business ontwikkelingen van onze klanten is groot. Dit vormt voor mij een bron van inspiratie om de beste te blijven in mijn vak.”

Wil jij ook via Bart Vink & Partners aan de slag als implementatie consultant, of misschien wel als business analist, business consultant, informatie analist, informatie architect of business manager? Laten we snel kennismaken!
Meer weten over enkele functies waarin wij bemiddelen binnen Informatie Management:

Vacatures Informatiemanagement

Wil jij ook via Bart Vink & Partners aan de slag in de Informatiemanagement? Bekijk onze vacatures en neem contact met ons op! We leren je graag kennen.