Business Analist

De rol van de business analist wordt steeds belangrijker. Is deze functie op jouw lijf geschreven? Dan weet je als geen ander de zo naarstig nagestreefde ‘business/it-alignment’ tot stand te brengen.

Imago

Als een organisatie zich laat leiden door technologie, dan is het belangrijk dat de klant centraal blijft staan in de business strategie. Als je hier te weinig aandacht aan besteedt, kan dit omzet kosten en, misschien nog wel erger, de organisatie op de lange termijn schade berokkenen. Klanten bepalen immers je imago en zorgen voor de omzet. Simpel, maar waar. Business analisten zorgen ervoor, zonder de techniek en systemen uit het oog te veriezen, dat klanten zich gehoord en begrepen blijven voelen.

Interne consultancyrol

Business analisten bekleden in feite een interne consultancyrol waarbij ze de zakelijke systemen draaiende houden, onderzoeken hoe de business verbeterd kan worden en proberen de behoeften van de business te vervullen met behulp van IT.

Wendbaar zijn

Effectieve business analisten zorgen ervoor dat businessbehoeften voorop staan als nieuwe technologische systemen worden geïntroduceerd. Door gebruik te maken van een goede businessanalyse, gaat de klanttevredenheid omhoog en kunnen de operationele processen van een bedrijf flexibeler worden. Want zoals we allemaal weten is dat waar het tegenwoordig om gaat: wendbaar zijn, agile werken. Snel en doeltreffend kunnen inspelen op veranderingen en kansen. Als jij dat vanuit je rol als business analist kunt faciliteren is dat natuurlijk geweldig.

Belangrijke schakel

Kortom: als business analist ben je een belangrijke schakel tussen business en IT. Je beschikt over het vermogen om algemeen beleid te vertalen naar informatie- en automatiseringsbeleid én naar de ondersteunende processen. Eigenlijk kunnen we wel stellen dat je van techniek houdt, maar ook van mensen.

Vacatures business analist

Wil jij ook via Bart Vink & Partners aan de slag als business analist? Bekijk onze vacatures en neem contact met ons op! We leren je graag kennen.