Onze vakgebieden

Bij Bart Vink & Partners kijken we naar wie iemand is en naar wat diegene goed kan en energie van krijgt. Daarnaast bekijken we waar iemand het best tot zijn of haar recht komt. Onze focus ligt op IT, maar daarbinnen bestaan vele vakgebieden. Aan dit facet wordt nogal eens voorbij gegaan, terwijl wij ervan overtuigd zijn dat dit van essentieel belang is.

De 4 vakgebieden waar wij ons het meest op richten:

  1. Informatiemanagement
  2. IT Management
  3. Sales management
  4. Data management