IT management

IT management heeft als doel de dynamiek en wensen van de business te dienen met in achtneming van performance en kosten. Het gaat hierbij om het optimaal benutten van IT middelen, het managen van ingekochte IT services, maar ook om het inzetten van geschikte specialisten die deze systemen beheren. IT management heeft direct invloed op de primaire bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Daarnaast gaat het om het organiseren van technische aspecten, zoals software development en het aanleggen en inrichten van netwerken en databases. Ook het borgen van IT support voor zowel interne als externe klanten speelt hierbij een belangrijke rol.

In de Praktijk

Bart Vink & Partners biedt expertise op het vlak van IT Management. Binnen dit ecosysteem zijn vele functies, rollen en projecten mogelijk. Denk aan: service manager, change manager en delivery manager.

Een voorbeeld van iemand die via Bart Vink & Partners aan de slag is gegaan binnen IT Management:

WIE        Paul Vogelezang
WAT      Service manager
WAAR   CIF Operator BV

ROL       Zorgen dat afspraken die gemaakt zijn met klanten en leveranciers nagekomen worden en alle relevante processen verbeteren vanuit een lange termijn partner aanpak.
QUOTE   Paul: “De voldoening zit voor mij in het schakelen tussen de corporate telco’s en de technische aannemers. Samen komen we tot de beste duurzame oplossingen. De bedragen en de belangen zijn groot. Ik zit met beslissers aan tafel en er wordt snel geschakeld, dat vind ik prachtig.”