Business Consultant

Een business consultant richt zich op strategische vraagstukken en is verantwoordelijk voor de vertaling daarvan naar de uitvoering. Is dit bij uitstek jouw rol? Dan zorg je bijna van nature dat mensen, processen en assets op elkaar zijn afgestemd, heb je een groot analytisch vermogen, adviseer je opdrachtgevers (en soms ook de opdrachtgevers van jouw opdrachtgever) en begeleid je verandertrajecten. Afhankelijk van de opdracht werk je project- of procesmatig. Uiteindelijk gaat het je vooral om één ding: de optimalisatie van bedrijfsprocessen.

Business-IT aligment

Binnen Informatiemanagement is een business consultant (of business analist, dit verschilt per organisatie) de spil tussen de business en IT. Deze zijn, als het goed is, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor jou is data jouw passie, maar heb je ook altijd oog voor de mensen die deze data moeten gebruiken om tot besluitvorming te komen. Business-IT alignment vormt de basis voor waardecreatie die tegelijk innovatief en duurzaam is. Want nieuwe verbeterde processen zijn belangrijk, maar nooit een doel op zich. Ze moeten op de lange termijn een hoger doel dienen, waarbij de (eind)gebruikers altijd een cruciale rol spelen. De business consultant zorgt ervoor dat het ook voor hen werkbaar en doeltreffend is.

Draagvlak

Als business consultant zorg je er dus ook voor dat er intern draagvlak is voor veranderingen rondom systemen en processen. Automatisering is alleen maar succesvol als de mensen achter de knoppen er het nut van in zien en plezier behouden in hun werk.

Vacatures business consultant

Wil jij ook via Bart Vink & Partners aan de slag als business consultant? Bekijk onze vacatures en neem contact met ons op! We leren je graag kennen.