Blog

Fleur Blom6-10-2017 10:34
Een kennissessie rondom het werven, binden en ontwikkelen van Young Professionals. Een belangrijk onderwerp waarin kennis de komende tijd steeds relevanter wordt, maar waarin kennisdeling achter lijkt te blijven. Voor ons reden genoeg om een event te organiseren om nieuwe kennis en ervaringen te delen met vakinhoudelijke experts.
78bekeken
Geen reacties
Judith de Heus6-10-2017 10:29
Het is belangrijk je te realiseren dat het niet de vraag is óf je slachtoffer wordt van een datalek, maar wannéér. Daarom is het nodig maatregelen te nemen om de impact van zo'n beveiligingslek te minimaliseren. Neem een risico assessment om te weten waar nu eigenlijk je meest waardevolle data staat en wat er aan maatregelen zijn getroffen om die data te beschermen.
66bekeken
Geen reacties