KENNISSESSIE OVER YOUNG PROFESSIONALS MET DE NVP

Fleur Blom 6-10-2017 10:34
Categorieën: Ontwikkelingen in ICT
22 september was het dan zover! De kennisessie voor HR vond plaats: Young professionals, catch them if you can!

Een kennissessie rondom het werven, binden en ontwikkelen van Young Professionals. Een belangrijk onderwerp waarin kennis de komende tijd steeds relevanter wordt, maar waarin kennisdeling achter lijkt te blijven. Voor ons reden genoeg om een event te organiseren om nieuwe kennis en ervaringen te delen met vakinhoudelijke experts.
De eerste informatiebron was het eigen onderzoek gedaan door Joust. Dit bedrijf is mede een initiatief van Bart Vink & Partners en in 2014 gestart. Joust heeft onder een 50-tal bedrijven in vijf verschillende sectoren uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op de visie van HR-professionals op hun wervingsstrategieën en op de beweegredenen van de Young Professional. Opvallend was dat veel bedrijven volgens traditionele wijze hun eigen site en de job boards inzetten om starters te werven. Op het gebied van het binden van Young Professionals worden de generatie Y stereotypes bevestigd: volgens HR-professionals vinden jongeren uitdaging in hun functie het meest belangrijk, gevolgd door coaching, begeleiding en vakinhoudelijke expertise binnen het bedrijf. Hoewel dit herkenbaar lijkt, wordt dit uitgangspunt later zwaar op de proef gesteld.

Sophie Kamphuis is talentmanager bij de a.s.r.. Zij is de volgende spreker en vertelt over haar ervaringen met trainees en het traineeprogramma en biedt de deelnemers daarmee een kijkje in de keuken bij een bedrijf dat al negen jaar bezig is met trainees en daar ieder jaar weer in weet te verbetereren. Praktische zaken komen aan bod maar ook op strategisch niveau deelt ze de inhoud met ons. In plaats van een traineeship van uit HR stelt zij bijvoorbeeld dat; om trainees te kunnen behouden na het traineeship aansluiting met de specifieke behoefte binnen de divisies nodig is. Het management traineeship is te breed en tegenwoordig zijn de traineeprogramma’s dan ook gericht op een specialisme en een divisie, zoals bijvoorbeeld schade, pensioenen of leven. Zo worden trainees specialistisch opgeleid en zijn ze daarmee van grotere meerwaarde binnen a.s.r. Ook betrokkenheid van de directie is onmisbaar. Bij a.s.r. wordt dat onder meer gefaciliteerd door de trainees als mentor in te zetten voor een directie- of bestuur. En ja je leest het goed, niet alleen de trainee wordt gecoacht maar ook de bestuurder, ten gunste van de wederzijdse betrokkenheid.

blog_image:article_bartvi_149337246859030e3443b89.png:end_blog_image

De laatste spreker is senior researcher Stephan Corporaal van de Saxion Hogeschool. Hij kreeg eerder al veel publiciteit met zijn onderzoeken, en presenteert nu de belangrijkste resultaten uit zijn promotieonderzoek aan de Open Universiteit. De resultaten zijn vernieuwend. De Young Professionals geven aan softe voorwaarden in een functie belangrijker vinden dan de harde, zoals salaris en reistijd. Dat is in lijn met wat HR-professionals denken. Maar, één van de meest opvallende uitkomsten is dat young professionals en HR-professionals een andere invulling geven aan kenmerken zoals vrijheid,, afwisseling, sfeer en respect van de leidinggevende. Dat kan dus een bron van miscommunicatie zijn. Als de young professional spreekt over vrijheid in een functie, bedoelt hij duidelijkheid in de communicatie van verwachtingen en vrijheid om het werk in te richten, bínnen een aangereikte structuur. Waar het gangbare beeld is dat de generatie Y vrijgelaten moeten worden en zelfstandig hun weg moeten gaan binnen een bedrijf, blijkt dus dat ze wel degelijk behoefte hebben aan structuur en duidelijkheid. Ook vindt de Young Professional dat de werkplek bijvoorbeeld gelijk staat aan een uiting van respect. Afstemming van wat nu eigenlijk wordt bedoeld met hun voorkeuren blijkt een absolute noodzaak om young professionals te werven en aan je te binden. Voor HR liggen er nog veel kansen voor het oprapen om beter in te spelen op de behoeften van de young professional.


Kijk voor het volledige onderzoek met alle andere onderzoeksresultaten én het onderzoek van Joust op de website: www.joust.nl  

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af