Data Analist/Data Consultant

Een data analist (of data consultant, voor het gemak noemen we het op deze pagina steeds ‘data analist’) is iemand die binnen een organisatie data (gegevens) verwerkt tot informatie. Er is een wezenlijk verschil tussen data en informatie.

Data, de definitie

We hebben het over data als het gaat om een grote stroom gegevens die nog niet door mensen geïnterpreteerd of begrepen kan worden. Daarvoor moeten deze gegevens eerst worden verwerkt tot informatie. Op het moment dat gegevens of data door mensen geïnterpreteerd en dus begrepen kunnen worden, spreekt men van informatie. Gegevens worden pas als informatie gezien als ze enige betekenis of nieuwswaarde hebben voor de ontvanger.

Van informatie naar kennis

Data analisten houden zich bezig met het verzamelen en controleren van gegevens om deze te verwerken tot informatie. Is dit jouw vak? Dan ben jij goed in staat om deze informatie te analyseren en om te zetten in kennis. Deze verkregen kennis kan weer door het bedrijf in de besluitvorming worden gebruikt om de juiste keuzes te maken en een strategie te bepalen.

Werkzaamheden data analist

Enkele veel voorkomende werkzaamheden van een data analist op een rij:

  • Verzamelen en ordenen van relevante data;
  • Controleren van data op correctheid;
  • Initiëren, vormgeven en voorbereiden van onderzoeken;
  • Verrichten van kwantitatief en kwalitatief onderzoek;
  • Ontwikkelen van datamodellen;
  • Opstellen van rapportages, al dan niet met aanbevelingen;
  • Uitbrengen van advies aan het management.

Kortom: een veelzijdige functie waarbij je moet beschikken over kennis van relevante statistische analysemethodes en goed om moet kunnen gaan met computerprogramma’s zoals Microsoft Excel, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), SAS (Statistical Analysis System), Qlikview en Tableau. Ook kennis van SQL (Structured Query Language) is vaak van belang, net als goed ontwikkelde analytische vaardigheden.

Vacatures data analist/data consultant

Wil jij ook via Bart Vink & Partners aan de slag als data analist of data consultant? Bekijk onze vacatures en neem contact met ons op! We leren je graag kennen.