Projectleider

Nieuw

Locatie

Delft

Waar ga je als Projectleider werken?

Als Projectleider in Delft ben je onderdeel van het team Informatiemanagement, een belangrijke spil in alle onderwijs- en student-administratieve processen en dienstverlening. Binnen IM werken circa 18 medewerkers. Je gaat aan de slag bij een grote onderwijsinstelling in regio Delft. Dit is een betrokken organisatie met oog voor de medewerkers. De medewerkers ervaren dit als een prettige werkomgeving vanwege de ruimte voor eigen ontwikkeling en de maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie. De afdeling Informatiemanagement (IM) richt zich op het vertalen van hedendaagse en toekomstige vraagbehoefte naar de benodigde inzet zijnde aanschaf, inrichting en implementatie van “fit for purpose” technologie ter ondersteuning van de uitvoering van inhoudelijke (LMS), administratieve en logistieke onderwijsprocessen. Tevens verzorgt IM als backofficeteam functionele ondersteuning in het gebruik, doorontwikkeling en vervanging van de ondersteuningstechnologie. Daarnaast verzorgt IM, in de vorm van managementinformatie en rapportage, de interne en externe horizontale en verticale verantwoording over onderwijs- en onderwijslogistieke items van geheel ESA. IM omvat 29,1 fte.

Wat ga je als Projectleider doen?

Als Projectleider in Delft houd je je bezig met het uitvoeren, bewaken en opleveren van onderwijs-/onderwijslogistieke projecten met een ICT/IV component, zodanig dat de geformuleerde projectdoelstellingen binnen randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie worden gerealiseerd.

De projectleider is hiërarchisch onder de manager IM geplaatst en werkt nauw samen met de informatiemanager en business analist.

Kerntaken en verantwoordelijkheden

 • Stelt in samenspel met de business analist en informatiemanager de projectdoelstellingen, projectdefinitie en een programma van eisen op.
 • Stelt in overleg met de belanghebbenden (lijnmanagement, procesmanagers) vanaf de projectdefinitie alle relevante projectdocumenten op, zoals plan van aanpak, projectplanning, investeringsbegroting, risicoanalyse, fasedocumenten, voortgangsrapportages.
 • Draagt in overleg met de manager IM en mogelijk andere afdelingsmanagers zorg voor het samen-stellen van het projectteam. Geeft functioneel leiding aan het projectteam.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Doet dit zelfstandig dan wel via een projectteam. Stuurt eventuele externe partijen aan en controleert het geleverd werk.
 • Rapporteert op afgesproken momenten zowel mondeling als schriftelijk over de inhoudelijke en financiële voortgang aan betrokkenen (manager IM, stuurgroepen en betrokken afdelingen) en komt met verbetervoorstellen m.b.t. rapportage en procedures.
 • Houdt het projectdossier actueel en levert input aan de manager IM voor toetsing op de KPI’s die voor het projecten portfolio van de directie ESA gelden.
 • Toetst de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en draagt na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, het projectresultaat inclusief gegenereerde kennis en documenten o.b.v. acceptatie criteria, over aan de afdeling IM en de gebruikersorganisatie.
 • Evalueert het project, tussentijds en na afloop, met projectteam, projecteigenaar, gebruiker en andere belanghebbenden. Stelt een evaluatieverslag op en komt op basis van de evaluatie eventueel met voorstellen ter verbetering van projectopzet en -uitvoering.
 • Zorgt een adequate aansturing en bezetting van het projectteam en beheersbare overdracht naar de beheerorganisatie.

Wat neem je als Projectleider mee?

Als Projectleider in Delft heb je:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • 5+ jaar aantoonbare werkervaring met ICT projectmanagement;
 • Kennis van organisatieprocessen binnen een complexe en politieke organisatie;
 • Ervaring met het adviseren over de inzet van business software en schakelen tussen niveaus;
 • Vaardig in het opstellen van een projectplan en werken vanuit BiSL met een agile/scrum of Prince2 aanpak.
 • Vaardigheden: analytisch vermogen, verandervermogen, organisatiesensitiviteit, flexibiliteit, samenwerken, resultaatgerichtheid, kostenbewust handelen, plannen en organiseren en overtuigingskracht.

Wat hebben we jou te bieden als Projectleider?

Als Projectleider Analyst in Delft krijg je het volgende:

 • Een functieomvang van 32-40 uur per week;
 • Een salaris tussen de € 4.612,-- en € 5.922,-- o.b.v. 38 uur, plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Een uitstekende pensioenregeling;
 • De mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen;
 • Korting bij zorgverzekeraars;
 • Flexibele werkweek;
 • Jaarlijks 232 verlofuren (bij een werkweek van 38 uur). Via het individueel keuzebudget kun je bovendien verlofuren verkopen of bijkopen;
 • Volop mogelijkheden om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen;
 • Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof;
 • Aandacht voor gezond en energiek werken met het vitaliteitsprogramma.

Copyright: Bart Vink & Partners

Publicatiedatum

19.09.2022

Meer details
Match criteria
Functiegroep
 • Informatie Management
 • ICT
Specialisme
 • Project management
 • Informatiemanagement
 • Business Analist
 • Product Owner
 • IT Management
 • Infrastructure
 • SCRUM
Opleidingsniveau
 • HBO
 • WO
Branche
 • Information Technology
Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen: